Öppna Visuell identitet för Sveriges Domstolar

Vi och vår visuella identitet utvecklas löpande. Hittar du inte det du söker i denna sammanställning, kontakta Domstolsverkets kommunikationsavdelning, webb@dom.se

Bilder och filmer ska spegla människor genom hela vår verksamhet. Vårt fokus är på personer, möten och närvaro. Med en bild visar vi en historia – vi visar aktiva och autentiska situationer.

Sveriges Domstolars egna ikoner förstärker igenkänningen av oss. De sitter alltid ihop med förklarande text och hjälper därmed betraktaren att hitta rätt.

Bildmanér fördjupning

Bilder och filmer ska spegla människor genom hela vår verksamhet. Vårt fokus är på personer, möten och närvaro. Med en bild visar vi en historia – vi visar aktiva och autentiska situationer.

Eftersom vår verksamhet är till för alla i Sverige är det viktigt att de bilder och filmer som vi använder skildrar personer jämställt, visar mångfald och är sanna. Undvik stereotypa könsroller, visa hela Sverige och framställ våra verksamheter och medarbetare på ett äkta sätt. Även genom våra bilder bygger vi förtroendet för Sveriges Domstolar.

Bilder som speglar verksamheten

Med bild visar vi en historia genom aktiva och autentiska situationer.

Sträva efter att

  • flera personer interagerar med varandra,
  • personerna ägnar sig åt en aktivitet (pratar, rör sig, agerar),
  • förmedla en känsla av att personerna är avslappnade, bekväma och sig själva,
  • bilderna ser ut att ha en naturlig ljussättning.
Uppdaterad
2021-06-21