Beredskapsadvokat

Här hittar du Domstolsverkets föreskrifter om advokatberedskap.

Offentliga försvarare som är berättigade till ersättning för arbete enligt DVFS 2020:25 har inte rätt till garantiersättning enligt DVFS 2020:26 (se 2 § DVFS 2020:25).

Uppdaterad
2020-12-01