Konkursförvaltartaxan

Här hittar du Domstolsverkets föreskrifter om ersättning till konkursförvaltare.

Konkursförvaltartaxan reglerar hur ersättning för tidsspillan ska beräknas. Det finns ingen reglerad definition av begreppet tidsspillan. Restid och väntetid utgör den vanligaste formen av tidsspillan. Ytterst får det avgöras från fall till fall vad som utgör ersättningsberättigad tidsspillan.

Information för konkursförvaltare

Här finns ytterligare information och blanketter för dig som är konkursförvaltare.

Uppdaterad
2020-12-01