Årsredovisning 2020

Under 2020 strömmade det in nästan en halv miljon nya mål till landets domstolar. Det är fler än någonsin och en ökning med 27 procent på fem år. Samtidigt ökade användningen av videoteknik stort och bidrog till att förhandlingar kunde genomföras trots pågående pandemi.

Ladda ner

Betydande insatser för avgjorda mål

För femte året i rad ökade antal inkomna mål på totalnivå och inflödet för
året var därmed det högsta under 2000-talet. Tack vare betydande insatser
har samtliga domstolsslag ökat antalet avgjorda mål. 

För de av regeringen uppsatta verksamhetsmålen uppnåddes lika många mål 2020 som året innan. 

Det ekonomiska läget för migrationsdomstolarna var ansträngt under första halvan av 2020, liksom det var under åren 2018 och 2019. Det är tillfredsställande att migrationsdomstolarna, i höstens budgetproposition, fått mer realistiska, långsiktiga och stabila planeringsramar. Detta ger dem förutsättningar att korta handläggningstiderna, vilket några av migrationsdomstolarna lyckats med under det gångna året

Sveriges Domstolar i siffror

  • Domstolarna avgjorde 495 816 mål. En rekordhög nivå och ökning med över 30 procent sedan 2016.
  • 127 553 digitala uppkopplingar gjordes under förhandling. En ökning med 82 procent jämfört med året innan.
  • Andelen inställda förhandlingar ökade från 20 till 21,9 procent.
  • Under 2020 fanns 164 499 mål i balansen (icke avgjorda mål). En liten minskning jämfört med 2019 då det var 168 411.
  • Arbetet med snabbförfarande i domstol byggdes ut och ännu fler domstolar kommer ansluta under 2021.
  • Utökad beredskap under kvällar och helger infördes vid landets tingsrätter.
  • Under 2020 drev Domstolsverket ett drygt 60-tal lokalprojekt på ett 40-tal domstolar fördelade över hela landet.
  • Införandet av fasta säkerhetskontroller på flera domstolar har bidragit till ökad säkerhet. 42 domstolar har i dag kontroller.
Uppdaterad
2022-02-21