Incidentstatistik

Här hittar du statistik om de incidenter som inträffat i domstolar.

Incidentrapportering är en viktig del i det förebyggande säkerhetsarbetet inom Sveriges Domstolar och det finns därför ett gemensamt rapporteringssystem där domstolarna kan rapportera incidenter till Domstolsverket.

Statistiken gäller:

  • cirka 80 domstolar, nämnder och myndigheter inom Sveriges Domstolar
  • cirka 7 000 anställda.

Rapporterade incidenter 2016–2018

År 2016 2017 2018
Händelsetyp Antal incidenter Antal incidenter Antal incidenter
Beslag överlämnat till polis 95 161 247
Hot 102 102 91
Ordningsstörning 89 109 139
Våld 4 6 7
Totalt 290 378 484

Antal avgjorda mål under dessa år:

2016: 387 883 mål

2017: 422 080 mål

2018: 443 126 mål

Förklaringar och kommentarer till statistiken

  • Beslag överlämnat till polis – olagliga föremål som till exempel knivar och knogjärn. Här finns en tydlig koppling till att antalet ökade fasta säkerhetskontroller genererar fler beslag.
  • Hot – till exempel via brev, e-post eller telefon. Antalet rapporterade hot har legat på en jämn nivå sedan 2016.
  • Ordningsstörning – mindre allvarliga händelser som till exempel störande beteende under förhandling. Här syns en ökad benägenhet att rapportera ordningsstörningar vilket bland annat kan förklaras med fler ordningsvakter som observerar vad som händer.
  • Våld – fortsatt mycket låg nivå av våldsincidenter.
Uppdaterad
2019-10-09