Tillgänglighetsredogörelse för "Beställ domar och beslut"

E-tjänsten ”Beställ domar och beslut” är delvis förenlig med lagen om digital tillgänglighet till offentlig service. Det innebär att e-tjänsten till största del motsvarar nivå AA i den så kallade standarden WCAG 2.1.

Innehåll som inte är tillgängligt

Dessa brister kan beröra alla besökare:

  • Texter till felmarkeringar saknas för några inmatningsfält. Vissa felmeddelanden är otydliga och visar inte vad som är fel, eller hur felen kan rättas till.
  • Tjänstens båda sidor visar samma titel i webbläsarens flikar. 
  • Vid textförstoring flyttar vissa texter utanför sitt fält. När sådan text hamnar ovanpå annan text blir resultatet oläsligt.  
  • Vid 300 % zoom och därutöver blir datumväljarens bakgrund transparent, vilket gör det svårt att välja datum.

För dig som använder skärmläsare

  • Datumväljaren läses upp på engelska.
  • Siffror som skrivs in i inmatningsfält läses upp på engelska.

För dig som navigerar med hjälp av tangentbordet

  • Vid förflyttning med hjälp av tangentbordet visar delar av e-tjänsten inte tillräckligt tydligt var fokus är. Markeringen för fokus kan även se olika ut.
  • Tangentbordsfokuset stannar felaktigt på några element som inte går att interagera med, till exempel fel- och informationsmeddelanden.

Så har vi testat tjänsten

Vi testar tjänstens tillgänglighet genom intern granskning.

På grund av ett tekniskt problem kan vi för närvarande inte genomföra automatisk kodgranskning av hela tjänsten. Det innebär att det kan finnas ytterligare fel som behöver åtgärdas. 

Senaste bedömningen gjordes 10 februari 2023. 

Rapportera brister i tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens och våra tjänsters tillgänglighet. Du får gärna meddela oss om du upptäcker problem som inte är beskrivna under tillgänglighetsredogörelser, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav.

Tillsyn

Digg, alltså Myndigheten för digital förvaltning, har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Du kan anmäla till Digg om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll.

Uppdaterad
2023-02-10