Riktlinjer och rekommendationer för er som processar

Målen och ärendena vid Patent- och marknadsdomstolen är ofta av omfattande och juridiskt komplicerad karaktär med ibland helt avgörande inslag av teknik och ekonomi. Det är viktigt att de avgörs snabbt, effektivt och med bibehållen rättssäkerhet. Domstolen och parterna ställs därför inför särskilda utmaningar när det gäller förberedelsen av målen och ärendena. Mot den bakgrunden har domstolen utvecklat riktlinjer och rekommendationer för domstolens handläggningspraxis som det är bra att ta del av för den som ska processa vid domstolen.

Ni finner riktlinjerna nedan.

Uppdaterad
2022-12-21