Ansök om rättshjälp

Så här gör du för att ansöka om rättshjälp. Tänk på att du måste ha fått rättslig rådgivning i ärendet innan du kan ansöka.
 1. 1

  Fyll i ansökan

  • Fyll i blanketten tillsammans med din advokat eller jurist. Det görs vanligtvis under rådgivningen.
  • Du måste personligen göra själva ansökan ihop med din advokat eller jurist. Om du är omyndig är det dina föräldrar eller en ställföreträdare som upprättar ansökan tillsammans med advokaten.
  • Det är viktigt att så noga som möjligt specificera vad den rättsliga angelägenheten är. Rör det en tvist om pengar eller annat av ekonomiskt värde måste du ange värdet så exakt som möjligt.
 2. 2

  Fyll i uppgifter om ditt ekonomiska underlag

  Det är flera olika faktorer som påverkar ditt ekonomiska underlag men enkelt beskrivet så är det dina inkomster och tillgångar minus skulder och försörjningsbörda.

 3. 3

  Skriv under ansökan

  Ansökan ska vara undertecknad av både dig som söker rättshjälp och din advokat eller jurist.

  Uppgifterna lämnas på heder och samvete. Det innebär att du riskerar straff för uppgifter som inte är riktiga. Den som lämnar oriktiga uppgifter kan också bli återbetalningsskyldig.

 4. 4

  Advokaten eller juristen lämnar in ansökan

  När ansökan är ifylld och undertecknad ska advokaten eller juristen lämna in ansökan till Rättshjälpsmyndigheten eller till domstolen om ärendet finns där.

Ansökan om rättshjälp - på engelska

Uppdaterad
2019-12-10

Hitta på sidan

Relaterat innehåll