Rättspsykiatrisk vård

Den som lider av en allvarlig psykisk störning och begår ett brott kan dömas till rättspsykiatrisk vård.

Begreppet ”allvarlig psykisk störning” är inte en diagnos utan ett juridiskt begrepp. Exempel på en allvarlig psykisk störning kan vara vanföreställningar, tankestörningar och hallucinationer, eller en kombination av dessa.

Om domstolen misstänker att den tilltalade begick det påstådda brottet under en allvarlig psykisk störning, kan den bestämma att en så kallad paragraf-7-undersökning ska genomföras. Det är en läkarundersökning där en psykiater eller rättspsykiater träffar den tilltalade och gör en förenklad bedömning om en mer omfattande undersökning ska göras eller inte. Om paragraf 7-undersökningen visar att den tilltalade kan lida av en allvarlig psykisk störning beslutar domstolen att en rättspsykiatrisk undersökning ska genomföras.

En rättspsykiatrisk undersökning genomförs på en rättspsykiatrisk undersökningsenhet. Undersökningen tar fyra till sex veckor. Den misstänkte undersöks av ett team bestående av rättspsykiater, psykolog, socialutredare och omvårdnadspersonal. Syftet med undersökningen är att genom samtal, observationer och tester ta reda på om personen hade en allvarlig psykisk störning när brottet begicks och om hen behöver vård.

Om domstolen, efter att ha tagit del av den rättspsykiatriska undersökningen, anser att den misstänkte har handlat under påverkan av en allvarlig psykisk störning, ska domstolen i första hand välja en annan påföljd än fängelse. Ett vanligt straff är i stället rättspsykiatrisk vård. Den tilltalade måste fortsatt lida av en allvarlig psykisk störning och ha behov av psykiatrisk tvångsvård för att kunna dömas till rättspsykiatrisk vård. Det krävs också att brottet är så allvarligt att straffet i normala fall skulle bli fängelse. Det innebär att ett överlämnande till sluten vård inte kan komma ifråga för bötesbrott.

I vissa fall kan rättspsykiatrisk vård kombineras med en särskild utskrivningsprövning. Det är aktuellt när det finns risk att den tilltalade återfaller i brott av allvarligt slag. Särskild utskrivningsprövning innebär att förvaltningsrätten, i stället för en chefsöverläkare, fattar beslut om frigång, permission, hur länge vården ska pågå, när det är aktuellt att vården övergår till öppen rättspsykiatrisk vård och slutligen när vården ska avslutas.

Ytterligare information

  • I vilka situationer ska en person dömas till vård i stället för fängelse?
  • Hur går en rättspsykiatrisk undersökning till i praktiken, och varför är begreppen ’art’ och ’grad’ centrala inom rättspsykiatrin?
  • Vad innebär rättspsykiatrisk vård, och hur ser skillnaderna ut jämfört med ett fängelsestraff?
Uppdaterad
2019-09-16

Hitta på sidan

Relaterat innehåll