Kamerabevakning

Vissa myndigheter inom Sveriges Domstolar kamerabevakar sina lokaler.

Mer information

Särskilt om kamerabevakning

Skellefteå tingsrätts lokaler kamerabevakas som en del i vårt säkerhetsarbete. Personuppgifterna behandlas som en del i utförandet av en uppgift av allmänt intresse. Inspelat material lagras i maximalt 60 dagar från inspelningsdatum och raderas sedan. Vid en eventuell polisutredning kan en del av inspelat material sparas så länge det är nödvändigt.

De som kan få del av personuppgifterna är anställda på Skellefteå tingsrätt och andra som behöver få dem för att hantera en eventuell säkerhetsincident. Uppgifterna kan komma att lämnas ut vid en begäran om att ta del av allmän handling om de inte omfattas av sekretess.

Kontaktuppgifter

Om du har frågor när det gäller personuppgifts­behandling är du välkommen att kontakta oss.

Personuppgiftsansvarig: Skellefteå tingsrätt

Postadress: Box 398 931 24 Skellefteå

Besöksadress: Brännavägen 9 931 33 Skellefteå

Tel: 0910-72 56 50

E-post: skelleftea.tingsratt@dom.se

Dataskyddsombud: Gabriella Viklund

Epost: tum.dataskyddAC@dom.se

 

 

Uppdaterad
2021-12-01