Säkerhetskontroll

Vid Skellefteå tingsrätt genomförs säkerhetskontroll vid tingsrättens entré. Syftet med kontrollen är att öka säkerheten och tryggheten i domstolens lokaler. Vid kontrollen får alla besökare gå igenom en larmbåge. Dessutom genomsöks alla väskor efter farliga föremål. Kontrollen går fortare ju färre föremål man har med sig, undvik därför att ta med större väskor.

När många människor samtidigt kommer till domstolen kan kontrollen medföra viss köbildning. Det är därför viktigt att komma i god tid.

Följande undantag finns från säkerhetskontrollen:

  • Åklagare - legitimerar sig genom uppvisande av tjänstelegitimation
  • Polis - legitimerar sig genom uppvisande av tjänstelegitimation (gäller även uniformerad tjänsteman).
  • Advokater – advokatlegitimation alternativt godkänd fotolegitimation och kallelse eller förordnande eller fotolegitimation och kontroll av ordningsvakt i advokatmatrikeln.
  • Ordningsvakter (i tjänst) - bevis om förordnande från polismyndigheten och godkänd fotolegitimation.
  • Offentliga ombud i tvångsärenden – godkänd fotolegitimation och kontroll av ordningsvakt mot regeringens lista över offentliga ombud.

Den som generellt är undantagen från kontroll måste alltid kunna styrka sin tillhörighet enligt ovan.

Särskilda bestämmelser gäller för personal, nämndemän och åklagare. Enligt 3 § sista meningen säkerhetskontrollagen (1981:1064) får tingsrätten, om det finns särskilda skäl, besluta att undanta andra personer från kontrollen eller beslut att person som annars skulle vara undantagna från kontrollen, ska omfattas av kontrollen.

 

 

 

Uppdaterad
2023-09-07