Säkerhetskontroll

Besökare i domstolens lokaler kan omfattas av säkerhetskontroll enligt föreskrifter i lag. Sådana kontroller beslutas av domstolen. Många domstolar omfattas av fast säkerhetskontroll. Den domstol som inte har fast säkerhetskontroll kan ta beslut om säkerhetskontroll i samband med enskild förhandling. Förhandlingar med många besökare kan innebära kö vid inpassering. Tänk på att komma i god tid.

Tolkar och journalister är inte undantagna från säkerhetskontrollen.

Följande undantag finns från säkerhetskontrollen:

  • Åklagare - legitimerar sig genom uppvisande av tjänstelegitimation
  • Polis - legitimerar sig genom uppvisande av tjänstelegitimation (gäller även uniformerad tjänsteman).
  • Advokater – advokatlegitimation alternativt godkänd fotolegitimation och kallelse eller förordnande eller fotolegitimation och kontroll av ordningsvakt i advokatmatrikeln.
  • Ordningsvakter (i tjänst) - bevis om förordnande från polismyndigheten och godkänd fotolegitimation.
  • Offentliga ombud i tvångsärenden – godkänd fotolegitimation och kontroll av ordningsvakt mot regeringens lista över offentliga ombud.
Uppdaterad
2019-03-21