Studiebesök

Kontakta samordningsansvarig notarie hos Skellefteå tingsrätt för att kolla tider för förhandlingar och boka tid.

Stängda dörrar

Domaren kan också bestämma att hela eller delar av förhandlingen, ska hållas bakom stängda dörrar. Det innebär att personer som inte är direkt berörda av förhandlingen inte får vara närvarande i rättssalen. Stängda dörrar kan vara aktuellt i brottmål där den tilltalade är under 21 år, i mål om sexualbrott eller när uppgifter som rör den åtalades personliga eller ekonomiska förhållanden kommer fram. Förhör med den som är under femton år eller som lider av en psykisk störning får hållas inom stängda dörrar.

Oftast gäller beslutet om stängda dörrar bara en begränsad del av förhandlingen. Den blir då åter offentlig när de skyddade uppgifterna eller förhören är avklarade. Domstolen talar om när dörrarna stängs och när förhandlingen blir offentlig igen.

Rättens överläggning sker vanligen inom stängda dörrar. Om dom eller beslut avkunnas görs detta dock offentligt.

Regler i salen

Enligt lag är det förbjudet att:

  •  fotografera eller filma inne i, eller in i, rättssalen.
  • ha elektronisk utrustning, som till exempel mobiltelefoner, surfplattor eller smarta klockor påslagna i rättssalen.

Utöver detta finns det också andra förhållningsregler som gäller på de flesta domstolar, till exempel att:

  • det inte är tillåtet att störa förhandlingen genom samtal eller liknande.

  • det inte är tillåtet att äta eller dricka under förhandlingen.

Om du arrangerar ett studiebesök är det viktigt att du i förväg informerar gruppen om vilka regler som gäller. För att inte förhandlingen ska störas bör gruppen komma och gå i anslutning till att en förhandling börjar eller slutar eller i samband med en paus. Domstolen kan berätta om vilka förhållningsregler som gäller och vilka tider som passar bra för ett besök.

Tänk på detta inför studiebesöket

Alla som är intresserade av att komma och lyssna på en rättegång är välkomna till domstolen. Tingsrätterna är vana vid att arrangera studiebesök för skolklasser, föreningar och andra grupper.

Som enskild besökare behöver du inte annonsera din närvaro i förväg. Är ni en större grupp som vill göra ett studiebesök bör ni däremot kontakta domstolen i förväg. Alla domstolar har nämligen sina egna rutiner för vad som gäller för studiebesök. Då kan ni också få reda på vilken dag och förhandling som passar bra för ett besök.

Personal på domstolen kan i mån av tid och efter överenskommelse svara på frågor från gruppen i anslutning till förhandlingen. Meddela domstolen i förväg om ni vill ha sådan information.

Fotografera och filma

Det är enligt lag förbjudet att fotografera och filma inne i rättssalen. Från och med den 1 juli 2019 är det också förbjudet att utifrån fotografera och filma in i rättssalen.

Tillgång till trådlöst nätverk

Som journalist kan du få tillgång till trådlöst nätverk på alla domstolar. För att kunna använda det trådlösa nätverket behövs lösenord. Du som är journalist hämtar ut lösenord i domstolens reception. För att få lösenord ansluter du till gästnätverk och skriver in ditt namn, och skelleftea.tingsratt@dom.se uppgift, då skickas ett epost till registrator på Skellefteå tingsrätt som godkänner så du får tillgång till gäst nätverket.

Uppmärksammade mål

I medialt uppmärksammade mål där många är intresserade av att närvara kan domstolen ibland av utrymmesskäl besluta om hur platserna i rättssalen ska fördelas. Det kan även vara så att du behöver anmäla din närvaro i förväg.

Om ni vill boka ett studiebesök ring 0910-72 56 50 eller e-post Skelleftea.tingsratt@dom.se för kontakt med samordningsansvarig notarie.

Innan studiebesöket kan ni ta del av mer information om hur en rättegång går till här.

 

Uppdaterad
2023-02-13