Våra lokaler

Skellefteå tingsrätt framsida

Hissar

Vid huvudentrèn på norra sidan av Skellefteå tingsrätts byggnad så finns det en hiss i marknivå. För att åka hiss så trycker du på knappen som finns på stolpen innan hissen, dörrarna öppnas automatiskt. 

Reception 

Här kan du få hjälp med ansökningsblanketter, information om mål mm. 

Säkerhetskontroll

Besökare i domstolens lokaler omfattas av fast säkerhetskontroll enligt föreskrifter i lag. Förhandlingar med många besökare kan innebära kö vid inpassering. Tänk på att komma i god tid.

Tolkar och journalister är inte undantagna från säkerhetskontrollen.

Följande undantag finns från säkerhetskontrollen:

  • Åklagare - legitimerar sig genom uppvisande av tjänstelegitimation
  • Polis - legitimerar sig genom uppvisande av tjänstelegitimation (gäller även uniformerad tjänsteman).
  • Advokater – advokatlegitimation alternativt godkänd fotolegitimation och kallelse eller förordnande eller fotolegitimation och kontroll av ordningsvakt i advokatmatrikeln.
  • Ordningsvakter (i tjänst) - bevis om förordnande från polismyndigheten och godkänd fotolegitimation.
  • Offentliga ombud i tvångsärenden – godkänd fotolegitimation och kontroll av ordningsvakt mot regeringens lista över offentliga ombud.

Teknik i domstol

Modern teknik gör det enklare för parterna att tydliggöra sina ståndpunkter, illustrera det som sägs och presentera bevisning så att den blir lättare att uppfatta. Möjligheterna till videokonferens underlättar för parter och vittnen och sparar domstolarnas resurser.

När du besöker tingsrätten så finns broschyren Teknik i förhandlingssalar vid informationshyllan.

I den här broschyren har vi sammanställt den teknik som finns på domstolarna i form av presentationsutrustning, videokonferensutrustning, hörselhjälpmedel och informationstavlor. Broschyren visar alla möjligheter som tekniken erbjuder, berättar vilken utrustning du själv bör ta med och hur du felsöker om något inte fungerar.

Har ni tekniska frågor kan personalen i reception hjälpa er.

 

Uppdaterad
2021-08-12