Vittnesstöd

För att komma i kontakt med vittnesstödsverksamheten, ring på telefonnummer 0910-701820

Begreppet vittnesstöd

kommer från det engelska begreppet ”witness” som avser både vittne och målsägande (brottsdrabbad).

Vad gör vittnesstöd?

Ett vittnesstöd erbjuder kostnadsfritt vittnen och målsäganden information, förklarar, avdramatiserar, erbjuder avskildhet, är en medmänniska, förmedlar till andra stödinsatser m.m.

Ett vittnesstöd har avlagt ett etiskt tysthetslöfte och genomgått utbildning i bl a bemötandefrågor och rättsprocessen. Han eller hon har fått instruktioner att aldrig diskutera målets innehåll med vittnet eller brottsoffret.

Domstolen informerar vittnesstödet veckovis om hur många som är kallade till förhandlingarna varvid vittnesstöd finns tillgängliga till målsägande och vittnen som inte har målsägarbiträde. Bokas normalt inte heller för polis, ordningsvakt, väktare, känner man att man vill ha stöd av vittnestöd och tillhör någon av dessa arbetskategorier ring vittnesstödsverksamheten.

Du som har kallats som målsägande eller vittne till förhandling på Skellefteå Tingsrätt kan ha många frågor och känslor inför den kommande förhandlingen.

Vittnesstödet finns tillgängliga för att vara till hjälp för vittnen och målsäganden som är kallade till tingsrätten. Vittnesstöden disponerar över ett avskilt väntrum där vittnen och målsäganden kan sitta i lugn och ro. Kontakta reception eller vittnestöd för mera information.

Varför vittnesstöd?

Vittnesstöden bidrar till kunskap och förståelse som därmed skapar en större trygghet för vittnen och målsägande. Många personer kommer ensamma till tingsrätten, som för de flesta är en främmande miljö och många upplever det som stressande. Att då få hjälp av en medmänniska kan förändra hela känslan av ensamhet och utsatthet.

Kontakta vittnesstödsverksamheten på Skellefteå tingsrätt

Har du frågor eller vill boka vittnesstöd

Ring 0910701820

 

Uppdaterad
2022-02-11