Vår verksamhet

Skellefteå tingsrätt

är en allmän underrätt och handlägger som första domstol brottmål, tvistemål. allmänna domstolsärenden, konkursärenden, ärenden om företagsrekonstruktion, skuldsanering m.m. Tingsrättens avgöranden kan i de flesta fall överklagas till Hovrätten för Övre Norrland som finns i Umeå.

Publicerad
2019-03-04
Uppdaterad
2019-03-21