Vittnesstöd

Är du orolig inför rättegången? Om du känner dig nervös eller orolig inför att vittna vid en rättegång kan det vara skönt att veta att det vid tingsrätten finns personer som har till uppgift att hjälpa och stötta vittnen i samband med rättegång.

Dessa personer kallas för vittnesstöd. De tillhör inte domstolen utan arbetar ideellt genom Brottsofferjouren och har avlagt moraliskt tysthetslöfte. På tingsrätten känns denna person igen genom att han eller hon bär en bricka med brottsofferjourens logo samt texten "vittnesstöd" på bröstet. Brottsofferjouren disponerar även ett eget rum om du som vittne eller målsägande önskar att få sitta i avskildhet i väntan på rättegång, möjlighet finns också att låna ett samtalsrum vid behov.

Vittnesstödet kan bland annat hjälpa till och förklara hur en rättegång går till och vad som händer när du som målsägande eller vittne kommer in i rättssalen, men finns även till hands om du bara behöver någon att prata med inför rättegången. Om du har speciella önskemål gällande vittnesstöd inför ditt besök kan det vara bra att tala om det för oss i förväg. Tingsrätten kan hjälpa dig med vidare information och nås på telefonnummer 0522 - 65 71 50.

Vittnesstödet kan du komma i kontakt med direkt via brottsofferjourens lokalavdelningar som i Fyrbodal har telefonnummer 0720-444 593 och e-post info@fyrbodal.boj.se eller deras hemsida http://fyrbodal.boj.se.

För praktiska upplysningar om ersättningar och dylikt kan du vända dig antingen till vittnesstödet eller till någon på vår expedition.

Vittnesstöd
Uppdaterad
2023-06-21