Ordningsregler

ORDNINGSREGLER FÖR ÅHÖRARE VID FÖRHANDLINGAR
RULES OF CONDUCT FOR THE AUDIENCE DURING HEARINGS

Förhandlingarna hålls i ordnade och värdiga former. Varje åhörare måste respektera det.
Hearings are held in an orderly and dignified manner. Every person in the audience must respect this rule.

Allt som inverkar störande på förhandlingen är förbjudet. Det är alltså inte tillåtet att till exempel applådera, kommentera uttalanden, skratta, fnissa eller föra högljudda samtal.
All actions that may disrupt a hearing are prohibited. It is not permitted to applaud, comment on statements, laugh, chuckle or talk loudly.

Det är inte tillåtet att förtära mat eller dryck i rättssalarna.
It is not permitted to consume food or drink in the courtrooms.

All fotografering, bildupptagning och bildöverföring i och från rättssalarna är sedan målet påropats straffbelagd.
All photography, image acquisition and image transfer within and from the courtrooms alter the case has been called will be subject to penalties.

Inom det med gula streck markerade området utanför rättssalarna får fotografer eller andra inte uppehålla sig.
Photographers and others may not stay inside the area marked with yellow lines outside the courtrooms.

I rättssalarna skall kameror, mobiltelefoner och annan sådan utrustning vara avstängda och undanstoppade.
Cameras, mobile phones and other such devices must be switched off and put away while in the courtrooms.

Den som bryter mot dessa föreskrifter kan bli avvisad med förbud att återvända.
Any person who breaks these rules may be asked to leave and prohibited from returring.

Lämna inte kvar kläder eller andra tillhörigheter i rättssalen under pauser.
Do not leave any articles of clothing or other belongings in the courtroom during breaks in the hearing.

Uppdaterad
2019-09-13