Studiebesök

Det som i dagligt tal brukar heta rättegång, kallas på en domstol oftast huvudförhandling som huvudregel är förhandlingar vid domstolen offentlig.

Vår erfarenhet är att unga besökare bör ha fyllt 15 år för att kunna tillgodogöra sig studiebesöket. Rätten kan dock besluta att personer som är under 18 år inte får närvara. Förhandlingar som rör ungdomar, sexualbrott, grovt våld och våld i närståenderelationer är inte lämpliga för skolklasser.

Rätten kan också besluta att delar av eller hela förhandlingen ska hållas inom stängda dörrar. Det innebär att allmänheten och andra som inte är direkt personligt berörda inte får vara närvarande i rättssalen.

Besökare i domstolens lokaler, åhörare och de personer som kallats att närvara vid en rättegång kan ibland omfattas av säkerhetskontroll enligt föreskrifter i lag. Sådana kontroller beslutas av domstolen.

Tänk på detta inför studiebesöket

Om ni är en större grupp som vill komma på besök, kontakta domstolen så att den förhandling ni önskar besöka kan förläggas till en lämplig sal. Några dagar före besöket bör ni kontakta domstolen för att kontrollera att förhandlingen inte ställts in. Grupper bör ej vara större än 15 personer inklusive ledare.

Personalen kan i mån av tid och efter överenskommelse svara på frågor från gruppen i anslutning till förhandlingen. Meddela domstolen i förväg om ni vill ha sådan information.

Förbered er så här

Ju bättre förberedda ni är, desto mer kommer ni att få ut av ert studiebesök på tingsrätten. Är du gruppledare ser vi gärna att du inför besöket informerar om nedanstående:

  • Det inte är tillåtet att äta eller dricka under förhandlingen,
  • Det är en sedvana att ta av mössa/keps i rättssalen,
  • Det inte är tillåtet att ha mobiltelefoner påslagna i förhandlingssalen. Detta gäller även andra typer av elektroniska apparater.
  • Det inte är tillåtet att fotografera eller filma under förhandlingen.
  • Tänk på att förhandlingen kan vara något väldigt viktigt – positivt eller negativt – för personerna som är inblandade. Respektera detta genom att visa gott uppförande.

 

För att inte förhandlingen ska störas bör gruppen komma och gå i anslutning till att en förhandling påbörjas eller avslutas eller i samband med en paus.

För dig som arrangerar ett studiebesök på domstolen är det viktigt att tänka på att det kan hända att någon i gruppen är släkt med eller nära bekant till någon av parterna.

Uppdaterad
2019-03-21