Förkortad besöktid

Måndagen den 27 maj påbörjades markarbete utanför tingsrättens huvudentré vid Bollhusgatan 16 - det pågående förarbetet inkluderar markarbete och är en led i det planerade monteringen av en säkerhetspaviljong till tingsrättens nuvarande säkerhetskontroll.

Montaget av säkerhetspaviljongen påbörjas fredagen den 14 juni kl. 12.00
och beräknas vara klart måndagen den 17 juni kl. 08.00

På grund av ovan nämnda stänger tingsrätten tidigare fredagen den 14 juni d v s from kl. 12.00 nås tingsrätten enbart via telefon 0411-691 00 alternativt via registratorbrevlådan: ystads.tingsratt@dom.se

Vid akut: Kontakta tingsrätten på 0411-691 48, 0702-76 16 48

Uppdaterad
2024-05-30