När du har fått rättshjälp

När du har fått besked om att du får rättshjälp får du också veta hur stor rättshjälpsavgift du ska betala.

Betalning av rättshjälpsavgiften

Under tiden som ditt ärende pågår ska du regelbundet betala din rättshjälpsavgift till ditt rättshjälpsbiträde. Det innebär att du betalar en gång i kvartalet om avgiften har nått upp till minst 2 000 kronor. Annars betalar du först när din avgift är uppe i 2 000 kronor. Det är advokaten som skickar fakturan.

Om din ekonomi förändras

Om dina ekonomiska förhållanden förändras väsentligt under ärendets gång kan din avgift ändras. Det är därför viktigt att så snart som möjligt meddela om din ekonomi förändrats. När rättshjälpsärendet har avslutats går det inte längre att sänka rättshjälpsavgiften.

Rättshjälpen kan upphöra

I vissa fall kan rättshjälpen upphöra. Du kan då få betala tillbaka hela eller delar av kostnaderna.

Rättshjälpen kan upphöra om:

  • Du inte betalar rättshjälpsavgiften.
  • Du har lämnat felaktiga uppgifter i din ansökan om rättshjälp.
  • Du har medvetet eller av grov oaktsamhet lämnat felaktiga uppgifter om din ekonomi för att få lägre rättshjälpsavgift.
  • Din ekonomi har förändrats så att du inte längre har rätt till rättshjälp, till exempel att din lön har blivit ändrad.
  • Ditt biträde slutar och du har inte lämnat förslag på ett nytt biträde som kan förordnas.
  • Det inte längre är rimligt att staten bidrar till kostnaderna.

Byta rättshjälpsbiträde

Om du av någon anledning vill byta rättshjälpsbiträde efter att rättshjälp beviljats måste det finnas särskilda skäl.

Särskilda skäl kan till exempel vara allvarliga motsättningar mellan dig och ditt biträde. Du begär i så fall om byte hos Rättshjälpsmyndigheten eller hos domstolen om ärendet finns i domstol.

I din begäran ska du redogöra utförligt för anledningen till varför du vill byta biträde. Du bör också lämna förslag på någon annan advokat eller jurist som kan och vill ta över ärendet.

Om du redan fått byta biträde en gång ökar kraven för att du ska få byta igen. Ett nytt byte får bara ske om det finns synnerliga skäl.

Beslut och avräkning

När ditt ärende är slut gör Rättshjälpsmyndigheten en avräkning. Det är en redovisning av ärendet där den rättshjälpsavgift som du ska betala till din advokat eller jurist bestäms. Har du betalat någon del av avgiften till ombudet under ärendets gång, ska det du redan betalat dras av från den fastställda rättshjälpsavgiften.

Du och rättshjälpsbiträdet får var sitt brev med besked om hur mycket ärendet kostat och hur mycket du ska betala till biträdet. Om domstolen beslutat att din motpart ska betala dina rättshjälpskostnader får du ett brev om det också. Din motpart får också ett brev.

Krav på återbetalning

Om du förlorar i en tvist kan du bli skyldig att betala åtminstone en del av statens kostnader. Du får då ett krav från Rättshjälpsmyndigheten.

Uppdaterad
2022-07-06