Har du fått ett krav på återbetalning?

Om domstolen beslutar att en part i ett mål ska återbetala en del av rättegångskostnaderna är det Rättshjälpsmyndigheten som hanterar kravet.

Det innebär att vi får i uppdrag av domstolen att kräva in dessa pengar från dig. Även om du tidigare inte har haft kontakt med Rättshjälpsmyndigheten så är det vi som skickar brev om återbetalning.

Rättshjälpsmyndigheten kan inte ompröva domstolens beslut om statens krav mot dig. Betalar du alltså inte när du får ett krav från oss måste vi regelmässigt lämna över kravet till Kronofogdemyndigheten för indrivning. Rättshjälpsmyndigheten lämnar därför inte något anstånd med betalningen.

Återbetalning i tvistemål

Återbetalning av rättshjälp

Du ska betala rättshjälpsavgiften direkt till motparten och resterande del till staten. Du kan också bli i återbetalningsskyldig om din rättshjälp upphör

När tvisten är avgjord gör Rättshjälpsmyndigheten en avräkning och skickar därefter ett brev till dig med information om hur mycket du ska betala tillbaka.

Rättshjälpsmyndigheten kan inte ändra domstolens beslut om återbetalningsskyldighet när väl den domen eller beslutet vunnit laga kraft. Hur man klagar på domstolens beslut framgår av domen.

Betalning

När du har fått fakturan har du en månad på dig att betala beloppet. Skulle du inte betala under den perioden får du normalt en påminnelse innan Rättshjälpsmyndigheten måste skicka kravet vidare till Kronofogdemyndigheten för indrivning. Rättshjälpsmyndigheten lämnar inte några anstånd med betalning av din skuld till staten.

I särskilda fall, med beloppsmässigt mycket stora krav, kan du dock få tillstånd av myndigheten att betala beloppet med någon delbetalning. Detta ska du i så fall ta upp med oss direkt när du får kravet.

Återbetalning i brottmål

Återbetalning i brottmål

Hur mycket du ska betala tillbaka räknar domstolen ut som därefter skickar domen till Rättshjälpsmyndigheten när domen vunnit laga kraft.

Du kommer att få ett krav från Kammarkollegiet med information om hur mycket du ska betala tillbaka.

Om du har frågor om hur kravet räknats fram ska du kontakta Rättshjälpsmyndigheten.

Har du frågor om själva fakturan och hur den ska betalas ska du kontakta Kammarkollegiet.

Mer information finns i kravet som Kammarkollegiet skickat hem till dig.

Vad händer om du inte betalar?

Om du inte betalar lämnas kravet direkt till
Kronofogdemyndigheten för indrivning. På Kronofogdemyndighetens hemsida kan du också läsa om vilka möjligheter som finns när du har liten eller ingen förmåga att betala dina skulder.

Uppdaterad
2019-12-10