Har du fått ett krav på återbetalning?

Om domstolen beslutar att en part i ett mål ska återbetala en del av rättegångskostnaderna är det Rättshjälpsmyndigheten som hanterar kravet.

Det innebär att vi får i uppdrag av domstolen att kräva in dessa pengar från dig. Även om du tidigare inte har haft kontakt med Rättshjälpsmyndigheten så är det vi som genom Kammarkollegiet skickar brev om återbetalning.

Rättshjälpsmyndigheten kan inte ompröva domstolens beslut om statens krav mot dig. Betalar du alltså inte när du får ett krav från oss måste vi regelmässigt lämna över kravet till Kronofogdemyndigheten för indrivning. I vissa fall kan du få anstånd med betalningen eller få göra en avbetalningsplan. Du ska i sådana fall kontakta Kammarkollegiet så fort du tagit emot en betalningsuppmaning från dem.

Återbetalning i tvistemål

Återbetalning av rättshjälp

Du ska betala rättshjälpsavgiften direkt till motparten och resterande del till staten. Du kan också bli i återbetalningsskyldig om din rättshjälp upphör.

När tvisten är avgjord gör Rättshjälpsmyndigheten en avräkning och skickar därefter ett brev till dig med information om hur mycket du ska betala tillbaka.

Rättshjälpsmyndigheten kan inte ändra domstolens beslut om återbetalningsskyldighet när väl den domen eller beslutet vunnit laga kraft. Hur man klagar på domstolens beslut framgår av domen.

Du som har haft rättshjälp kan också bli återbetalningsskyldig om din rättshjälp upphör. Det innebär att du utöver den rättshjälpsavgift som du ska betala till biträdet ska återbetala en del av kostnaderna för rättshjälpen till staten.

Betalning

Efter att du tagit emot vårt brev med fördelningen av kostnader kommer du att få en betalningsuppmaning från Kammarkollegiet där det framgår hur du ska göra betalningen till staten.

Har du frågor om själva sättet för betalningen ska du kontakta Kammarkollegiet.

Mer information finns i brevet som Kammarkollegiet skickar till dig.

Återbetalning i brottmål

Återbetalning i brottmål

Hur mycket du ska betala tillbaka räknar domstolen ut som därefter skickar domen till Rättshjälpsmyndigheten när domen vunnit laga kraft.

Du kommer att få en betalningsuppmaning från Kammarkollegiet med information om hur mycket du ska betala tillbaka.

Om du har frågor om hur kravet räknats fram ska du kontakta Rättshjälpsmyndigheten.

Har du frågor om själva betalningen ska du kontakta Kammarkollegiet.

Mer information finns i brevet som Kammarkollegiet skickat till dig.

Vad händer om du inte betalar?

Om du inte betalar lämnas kravet direkt till
Kronofogdemyndigheten för indrivning. På Kronofogdemyndighetens hemsida kan du också läsa om vilka möjligheter som finns när du har liten eller ingen förmåga att betala dina skulder.

Uppdaterad
2023-12-18