Vår verksamhet

Rättshjälpsmyndigheten är en rikstäckande myndighet som hanterar rättshjälp enligt rättshjälpslagen. Rättshjälpsmyndigheten är också kravmyndighet när domstol beslutat om återbetalningsskyldighet i tvistemål.

Hos Rättshjälpsmyndigheten arbetar myndighetschefen, två ytterligare jurister och tre handläggare med beslut i rättshjälpsfrågor och utbetalningar av rättshjälpskostnader samt hantering av krav.

Rättshjälpsmyndigheten är samadministrerad med Sundsvall tingsrätt och Hyres- och arrendenämnden i Sundsvall. Det innebär bland annat innebär att tingsrättens administrativa enhet handlägger Rättshjälpsmyndighetens registratur, administrativa diarium, arkiv, ekonomi och personal samt reception. Lagmannen vid Sundsvalls tingsrätt är också Rättshjälpsmyndighetens chef.

Kravmyndighet

Rättshjälpsmyndigheten fungerar som kravmyndighet i frågor om återbetalning av statens rättshjälpskostnader och av kostnader i tvistemål. Mer om detta kan du läsa under Har du fått ett krav.

Uppdaterad
2024-02-14