Vad är total nyttjanderätt?

En total nyttjanderätt ger dig som har nyttjanderätten tillgång till den mark som har upplåtits.