Vad betyder partiell nyttjanderätt?

En nyttjanderätt är partiell när arrendatorn inte har ensam nyttjanderätt till den mark där nyttjanderätten upplåts.