Vad innebär det att upplåta en fastighet?

Att upplåta en fastighet innebär att du som jordägare avstår från att använda den mark som du har upplåtit.