Vad är en fysisk person?

Det är en enskild människa.