Var i lagen hittar jag regler om dispens?

Du hittar reglerna om dispens i 8 kap. 2 § andra stycket i jordabalken.