Var i lagen hittar jag definitionen på bostadsarrende?

Du hittar definitionen i 10 kap. 1 § jordabalken.