Var i lagen hittar jag reglerna om andrahandsupplåtelse av bostadsarrende?

Du hittar bestämmelserna i 8 kap. 19 och 20 §§ jordabalken.