Var i lagen hittar jag reglerna om bostadsarrende?

Du hittar bestämmelserna i 10 kap. jordabalken.