Kan ett livstidsavtal överlåtas?

Du som är arrendator får inte överlåta avtalet under din livstid. Men din partner kan i vissa fall få ta över avtalet om ni är gifta och du avlider.