När ska arrendeavgiften betalas?

Om ni inte kommit överens om något annat ska avgiften betalas senast tre månader före arrendeårets utgång.