Vad betyder arrondering?

Arrondering syftar på åkrarnas läge i förhållande till varandra och de byggnader som arrendatorn använder i sin verksamhet.