Var finns regler om rätt till flyttningsersättning för jordbruksarrendator?

Du hittar reglerna i 9 kap. 14 § i jordabalken.