Var i lagen hittar jag reglerna om jordbruksarrende?

Du hittar bestämmelserna i 9 kap. jordabalken.