Var i lagen hittar jag reglerna om syn och avräkning?

Du hittar bestämmelserna i 9 kap. 23-24 §§ jordabalken.