Medlem i bostadsrättsförening

När du äger en bostadsrätt äger du inte själva bostaden utan rätten att bo i den under obegränsad tid. Detta under förutsättning att du följer bostadsrättsföreningens stadgar och ordningsregler.

Den fysiska bostaden ägs av bostadsrättsföreningen. Du som är medlem i bostadsrättsföreningen äger i din tur en del av den föreningen.

Den lag som reglerar bostadsrätter heter bostadsrättslagen. Den bygger på principen att en bostadsrättsförening är självstyrande. Medlemmarna väljer en styrelse och fattar andra beslut i demokratisk ordning genom att rösta på föreningsstämman.

Regler för bostadsrätt

Det finns flera regler för vem som får bli medlem i en bostadsrättsförening. Styrelsen i föreningen bestämmer vem som får bli medlem.

Om föreningen där du köpt din bostadsrätt vägrar dig inträde kan du vända dig till hyresnämnden och få frågan om medlemskap prövad. Hyresnämnden kan besluta att du får bli medlem om förutsättningarna enligt lagen är uppfyllda.

Exempel ur bostadsrättslagen

En juridisk person som förvärvat en bostadsrätt till en bostad som inte är avsedd för fritidsändamål får vägras medlemskap i bostadsrättsföreningen även om förutsättningarna i lagen är uppfyllda. (2 kap. 3 §)

Detta gäller dock inte juridiska personer som är kommuner och landsting. De får inte vägras inträde som medlem i föreningen. (2 kap. 4 §).

Särskilda bestämmelser gäller rätten till medlemskap för:

  • en partner eller annan närstående
  • den som förvärvat andel i en bostadsrätt
  • den som förvärvat bostadsrätt vid exekutiv auktion

Dessa regler finns i 2 kap. 5 - 7 §§ bostadsrättslagen

Uppdaterad
2019-09-16