Ansök om medlemskap i bostadsrättsförening

Om föreningen där du köpt din bostadsrätt vägrar dig inträde kan hyresnämnden pröva frågan om medlemskap.
Ansökan ska göras av dig som nekats medlemskap. Du ska ansöka inom en månad från det att du fått del av bostadsrättsföreningens beslut att vägra medlemskap.

Så ansöker du

 1. 1

  Skriv en ansökan

  Din ansökan ska innehålla:

  • Ditt namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress.
  • Grunden för ansökan om medlemskap, till exempel att du köpt eller ärvt en bostadsrätt.
  • Uppgift om när du fick del av beslutet att vägra dig medlemskap.

  Skicka med kopia på:

  • Bostadsrättsföreningens beslut att vägra medlemskap.
 2. 2

  Skicka till hyresnämnden

  Skicka din ansökan till den hyresnämnd där bostadsrätten ligger. Om du inte vet vilken hyresnämnd du ska skicka till kan du söka på postnummer nedan.

Uppdaterad
2019-09-16