Ansök - Avstå besittningsskydd för lokal

För att en överenskommelse om att avstå från besittningsskydd ska vara giltig måste hyresnämnden som huvudregel godkänna den.

För att hyresnämnden ska godkänna överenskommelsen måste ni skriva en godtagbar orsak till en kommande uppsägning. Skulle hyresvärden säga upp hyresavtalet av en annan orsak än den som ni skrivit i avtalet behåller hyresgästen sitt besittningsskydd.

Normalt godkänner nämnden endast avtal om sådana hyresförhållanden som upphör inom fyra år från tillträdesdagen. Blanketten är därför förtryckt med denna tid. Om ni vill att överenskommelsen ska gälla för längre tid måste ni motivera detta särskilt.

Så här ansöker du

 1. 1

  Fyll i blanketten

  • Vill du skriva ett avtal om att avstå från besittningsrätten ska du använda blankett HN3.
  • Blanketten fungerar både som avtal och som ansökan till hyresnämnden. På blanketten skriver hyresnämnden sedan sitt beslut.
 2. 2

  Skicka till hyresnämnden

  Skicka din ansökan till rätt hyresnämnd.

  Om du inte vet vilken nämnd det är kan du söka efter det genom att fylla i bostadens postnummer. Klicka på "Sök på postnummer" och fyll i postnumret i rutan så får du kontaktuppgifter till rätt hyres- och arrendenämnd.

När hyresnämndens godkännande inte behövs

Om ni avtalar om att avstå från besittningsskydd under den tid som hyresgästen har besittningsskydd krävs inget godkännande av hyresnämnden. Men er överenskommelse ska ändå alltid träffas i en särskilt upprättad handling.

Ert avtal gäller utan hyresnämndens godkännande vid dessa situationer

Om ni skriver ett avtal för högst fyra år om att avstå från besittningsskydd, så gäller den utan hyresnämndens godkännande om den avser:

1. En bostad i:

- en- eller tvåfamiljshus som inte ingår i en affärsmässig uthyrningsverksamhet eller
- en bostad i en fastighet med ägarlägenheter, som inte ingår i en affärsmässig uthyrningsverksamhet och
- den som hyr ut ska bosätta sig där eller ska överlåta huset eller ägarlägenheten.

2. En hyreslägenhet...

som hyrs ut i andra hand och den som hyr ut ska bosätta sig i lägenheten.

3. En bostadsrätt...

som hyrs ut i andra hand och den som äger bostadsrätten själv ska bo där eller ska överlåta bostadsrätten.

Andra regler vid uthyrning i andra hand eller i näringsverksamhet

OBS! Vid uthyrning enligt lagen om uthyrning av egen bostad saknar hyresgästen helt besittningsskydd. Så är till exempel fallet när en privatperson hyr ut en lägenhet i ett en- eller tvåfamiljshus, inom en ägarlägenhetsfastighet eller hyr ut en bostadsrätt i andra hand. Parterna behöver då inte avtala om avstående från besittningsskydd.

Om hyresvärden däremot hyr ut två lägenheter gäller ”privatuthyrningslagen” bara för den första. För den andra upplåtelsen gäller reglerna om besittningsskydd i 12 kap. jordabalken.

Den som hyr ut fler än två lägenheter anses bedriva uthyrning i näringsverksamhet och då gäller 12 kap. jordabalkens regler om besittningsskydd för alla bostäder som hyrs ut.

Uppdaterad
2022-11-25