Ansök - Avstå besittningsskydd för lokal

För att en överenskommelse om att avstå från besittningsskydd ska vara giltig måste hyresnämnden som huvudregel godkänna den.

För att hyresnämnden ska godkänna överenskommelsen måste ni skriva en godtagbar orsak till en kommande uppsägning. Skulle hyresvärden säga upp hyresavtalet av en annan orsak än den som ni skrivit i avtalet behåller hyresgästen sitt besittningsskydd.

Normalt godkänner nämnden endast avtal om sådana hyresförhållanden som upphör inom fem år från tillträdesdagen. Blanketten är därför förtryckt med denna tid. Om ni vill att överenskommelsen ska gälla för längre tid måste ni motivera detta särskilt.

Observera att överenskommelsen om avstående från besittningsskydd ska träffas i en särskild handling som ska signeras separat från hyresavtalet. Vid digital signering får handlingarna inte signeras tillsammans.

Så här ansöker du

 1. 1

  Fyll i blanketten

  • Vill du skriva ett avtal om att avstå från besittningsrätten ska du använda blankett HN3.
  • Blanketten fungerar både som avtal och som ansökan till hyresnämnden.
 2. 2

  Skicka till hyresnämnden

  Skicka din ansökan till rätt hyresnämnd. Bifoga hyresavtalet.

Skicka in ansökan via e-tjänst

Hitta rätt nämnd med hjälp av postnummer

Är du osäker på vilket nämnd du ska skicka ansökan till? Klicka på "Sök på postnummer" och fyll i fastighetens postnummer i rutan, då får du kontaktuppgifter till rätt hyres- och arrendenämnd.

OBS! Denna funktion är inte tillgänglig på den enskilda hyres- och arrendenämndens webbplats, utan endast via huvudwebbplatsen för Sveriges Domstolar.

Uppdaterad
2023-02-14