Avflyttning och uppskov

Om hyresförhållandet ska upphöra kan hyresgästen eller hyresvärden begära att hyresnämnden beslutar om uppskov med avflyttning. Hyresnämnden kan bevilja uppskov i högst två år från hyrestidens utgång.

En ansökan om uppskov måste ha kommit in till hyresnämnden innan hyrestidens utgång. Annars kan hyresnämnden inte pröva ansökan. I ansökan ska du skriva hur långt uppskov du begär och skälen till varför uppskov ska beviljas.

Om parterna har flyttat fram tidpunkten då avtalet upphör räcker det med att ansökan kommit in före denna tidpunkt.

Hyresnämnden kan pröva frågan om uppskov i samband med medlingssammanträdet eller vid ett senare sammanträde.

Hyresnämnden kan pröva frågan om uppskov

Hyresnämnden kan pröva frågan om uppskov under förutsättning att antingen hyresvärden har sagt upp hyresgästen för avflyttning eller villkorsändring, eller att hyresgästen har sagt upp avtalet för villkorsändring.

Har hyresgästen sagt upp sig för avflyttning kan ingen av parterna begära uppskov med avflyttning.

Lagregeln om uppskov finns i 12 kap. 59 § jordabalken.

Uppdaterad
2023-02-06