Om bostaden behöver rustas upp

En bostad ska ha en viss standard. Har den inte det kan hyresnämnden besluta att hyresvärden ska göra det som krävs för att bostaden ska uppnå lägsta godtagbara standard. Beslutet kallas för upprustningsföreläggande. Du som är hyresgäst kan ansöka om det hos hyresnämnden.

En bostad anses ha lägsta godtagbara standard om den har anordning inom bostaden för:

 • kontinuerlig uppvärmning
 • kontinuerlig tillgång till varmt och kallt vatten för hushåll och hygien
 • avlopp för spillvatten
 • personlig hygien, omfattande toalett och tvättställ samt badkar eller dusch
 • försörjning med elektrisk ström för normal hushållsförbrukning
 • matlagning, omfattande spis, diskho, kylskåp, förvaringsutrymmen och avställningsytor.

Dessutom krävs att det finns:

 • tillgång till förrådsutrymmen inom fastigheten och
 • anordning för hushållstvätt inom fastigheten eller inom rimligt avstånd från den.

Huset får bara ha sådana brister ifråga om hållfasthet, brandsäkerhet och sanitära förhållanden som skäligen kan godtas.

Hyresnämnden gör en avvägning

För att hyresnämnden ska kunna meddela föreläggande om att utföra en viss åtgärd måste åtgärden kunna beräknas ge skäligt ekonomiskt utbyte för hyresvärden. Det måste alltså finnas byggnadstekniska förutsättningar att genomföra åtgärden och resultatet av åtgärden ska ge ett skäligt ekonomiskt utbyte.

Hyresnämnden gör alltså en avvägning mellan den bruksvärdeshyra som kan tas ut och kostnaden för upprustningen.

Innan du ansöker hos hyresnämnden

 • Kontakta hyresvärden om det som saknas för att bostaden ska uppnå lägsta godtagbara standard. Be honom eller henne att åtgärda detta.
 • Om hyresvärden inte åtgärdar det du ber om kan du ansöka hos hyresnämnden om upprustningsföreläggande.

Så ansöker du om upprustningsföreläggande

 1. 1

  Skriv en ansökan

  • Skriv ner på vilket sätt lägenheten inte uppfyller lägsta godtagbara standard.
  • Redogör för de kontakter du har haft med hyresvärden med anledning av bristerna i standarden.

  Ansökan ska också innehålla:

  • Ditt namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress.
  • Om du har ett ombud, skriv hans eller hennes kontaktuppgifter.
  • Hyresvärdens namn, adress och telefonnummer.
  • Adress och fastighetsbeteckning för den bostad som ärendet gäller.

  Använd gärna blankett HN1b.

 2. 2

  Skicka med bevis

  Bifoga sådant som kan bevisa att lägenheten inte uppfyller lägsta godtagbara standard, till exempel en teknisk utredning, sakkunnigutredning, ett besiktningsprotokoll och fotografier.

 3. 3

  Skicka till hyresnämnden

  Skicka din ansökan och bevisen till rätt hyresnämnd.

  Om du inte vet vilken nämnd det är kan du klicka på "Sök på postnummer" och fylla i ditt postnummer, så får du kontaktuppgifter till rätt hyresnämnd.

Uppdaterad
2022-10-28