Om fastighetsägaren vill göra förbättringar och förändringar

Om fastighetsägaren vill förbättra eller förändra ett bostadshus måste hyresgästerna i många fall godkänna det.

När hyresgästerna måste godkänna ändringarna

Hyresgästerna måste godkänna ändringar eller andra åtgärder om:

 • det påverkar bostadens bruksvärde betydligt, en så kallad standardhöjning, eller om
 • åtgärderna ändrar bostaden väsentligt.

Om åtgärderna rör en enskild lägenhet måste du ha hyresgästens godkännande. Det gäller även om hyresgästen inte lämnar något svar. Till den enskilda lägenheten räknas balkonger och fönster.

Om åtgärderna rör de gemensamma delarna av fastigheten måste fler än hälften av de berörda hyresgästerna gå med på åtgärderna. Till de gemensamma delarna räknas till exempel tvättstuga och trapphus.

Du kan ansöka om tillstånd för att göra förbättringsarbeten hos hyresnämnden.

Vad räknas som standardhöjning?

Det är inte bara exklusiva åtgärder som räknas som standardhöjning. Det kan också vara en måttlig höjning, till exempel:

 • installation av tvätt- och diskmaskin, om sådana saknats
 • byte av köksutrustning, från äldre modell till modern
 • inglasning av balkonger.

Standardhöjande åtgärder påverkar i regel bruksvärdet och därmed oftast hyran. En eventuell höjning av hyran kan prövas som villkorsändring i ett eget ärende. 

Vad är en väsentlig ändring?

Åtgärder som ändrar bostadens area eller planlösning räknas alltid som väsentliga ändringar.

Mindre åtgärder som installation av postboxar och tidningshållare innebär inte en väsentlig ändring.

Vanligt underhåll och reparation, till exempel tapetsering och byte av rörstammar, är inte väsentliga. De kräver inget godkännande av hyresgästerna.

Hyresnämnden godkänner ansökan om

 • du som är hyresvärd har ett beaktansvärt intresse av att åtgärden genomförs och
 • det inte är oskäligt mot hyresgästerna att åtgärden genomförs.

Vad betyder beaktansvärt intresse?

Beaktansvärt intresse kan vara om en hyresvärd vill behålla eller skapa en viss standard i fastigheten.

Exempel på det kan vara att kakla och lägga klinker på väggar och golv i badrum i samband med stambyten. Kakel och klinker har längre livslängd än våtrumstapeter och våtrumsmatta. Det är ekonomiskt motiverat. 

Vad betyder oskäligt mot hyresgästen?

Vad som är oskäligt mot hyresgästen avgörs av det objektiva hyresgästintresset. Ett objektivt hyresgästintresse kan vara att skapa eller behålla en modern standard. Det kan också vara att se till att hyresgästens boendekostnad inte blir för hög.

Frågan om en eventuell hyreshöjning prövas i en villkorstvist.

Innan du ansöker hos hyresnämnden

 • Meddela de berörda hyresgästerna skriftligt om de åtgärder som du önskar göra.
 • Meddela tidplaner samt praktiska och ekonomiska konsekvenser.
 • Be att få ett skriftligt godkännande från hyresgästerna. Det är bindande, så för att undvika tvist är det bra att ha.

Så ansöker du om förbättringsarbeten

Du kan ansöka om att få göra förbättringar tidigast två månader efter att du lämnat skriftligt meddelande om åtgärderna du vill göra, till de berörda hyresgästerna.

 1. 1

  Skriv en ansökan

  • Skriv ditt namn, adress, telefonnummer och e-post.
  • Skriv fastighetens adress och fastighetsbeteckning. 
  • Skriv de berörda hyresgästernas namn och adresser. Det är endast de hyresgäster som inte godkänt åtgärderna som ska tas upp som motparter.
  • Skicka med en kopia på ditt meddelande till hyresgästerna.
  • Skriv vilka åtgärder du vill utföra. Specificera så noga som möjligt.
  • Skriv vilka följder som kan uppstå av åtgärderna, till exempel vad gäller tidplaner, besvär och ekonomiska konsekvenser.
 2. 2

  Skicka med utredning

  Skicka med den utredning eller annat som du hänvisar till som stöd för att ansökan ska beviljas. Det kan till exempel vara byggnadsteknisk utredning, offerter eller annan ekonomisk utredning.

 3. 3

  Skicka till hyresnämnden

  Skicka din ansökan och utredning till rätt hyresnämnd.

  Om du inte vet vilken nämnd det är kan du klicka på "Sök på postnummer" och fylla i fastighetens postnummer, så får du kontaktuppgifter till rätt hyresnämnd.

Uppdaterad
2022-10-28