Var i lagen hittar jag reglerna om uthyrning till inneboende?

Reglerna om uthyrning till inneboende finns i 41 § 12 kap. jordabalken och i 7 kap. 8 § bostadsrättslagen.