Ansök – Villkorstvist

Du som vill få ett hyresvillkor ändrat kan göra en ansökan till hyresnämnden. Hyresnämnden prövar då om den begärda ändringen är skälig och om den ska godkännas.

 1. 1

  Skriv en ansökan

  Skriv vilken ändring av villkoren du vill ha, varför du vill ha den och från när du vill att den ska gälla. Skriv också vilken bevisning du skickar med.

  Ansökan ska innehålla:

  • Ditt namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress.
  • Om du har ett ombud, skriv hans eller hennes kontaktuppgifter.
  • Motpartens namn, adress och telefonnummer.
  • Adress och fastighetsbeteckning för den bostad som ärendet gäller.
  • Kopia på meddelandet med begäran om villkorsändring.

  Om du vill ha ändrad hyra ska din ansökan även innehålla uppgifter om:

  • varför du vill att hyran ska ändras
  • vilken hyra du har idag och vilken hyra du vill ska gälla framöver
  • från vilken tidpunkt du vill att den nya hyran ska gälla
  • lägenhetens bruksvärdesfaktorer och andra förhållanden som du vill framhålla, både positiva och negativa
  • jämförelselägenheter och beskrivning av dessa. Skriv på vilket sätt hyran har bestämts för jämförelselägenheterna
  • vilka jämförelselägenheter som ska besiktigas.

  Använd gärna blanketten nedan när du gör din ansökan.

 2. 2

  Skicka med kopior på viktiga handlingar

  Skicka med:

  • Kopia på hyresavtalet. Skriv om det innehåller en förhandlingsklausul eller inte. 
  • Kopia på meddelandet till din motpart, där du begär ändringen av villkoren, och bevis på att motparten tagit emot meddelandet.
 3. 3

  Skicka till hyresnämnden

  Skicka din ansökan till rätt hyresnämnd.

  Du kan ansöka om ändring av villkoren tidigast en månad efter att du har skickat meddelandet med begäran om villkorsändring till din motpart. Om du ansöker innan dess kan nämnden inte pröva ansökan, utan kommer avvisa den.

Skicka in ansökan via e-tjänst

Hitta rätt nämnd med hjälp av postnummer

Är du osäker på vilket nämnd du ska skicka ansökan till? Klicka på "Sök på postnummer" och fyll i fastighetens postnummer i rutan, då får du kontaktuppgifter till rätt hyres- och arrendenämnd.

OBS! Denna funktion är inte tillgänglig på den enskilda hyres- och arrendenämndens webbplats, utan endast via huvudwebbplatsen för Sveriges Domstolar.

Uppdaterad
2022-09-29