Har jag rätt till tolk?

Ja. Förhandlingar vid domstolen hålls på svenska, så om du inte förstår och inte kan tala svenska har du rätt att få hjälp av en tolk. Det kostar inget. Men du behöver meddela domstolen i god tid om det behövs.