Jag förstår inte svenska och behöver hjälp av tolk – har jag rätt till det?

Ja, om du inte förstår och inte kan tala svenska har du rätt att få hjälp genom en tolk. Förhandlingar vid domstolen hålls på svenska.