Muntlig förhandling i migrationsdomstol

Migrationsdomstolen avgör mål genom att läsa och bedöma det som kommit in skriftligt. I vissa mål kan domstolen också kalla till en muntlig förhandling.

En muntlig förhandling betyder att du och någon från Migrationsverket kallas till ett möte på domstolen. Där får du berätta om dina skäl och svara på frågor.

Du kan själv begära muntlig förhandling om du vill ha det. Men domstolen kan säga nej om de bedömer att det inte tillför något nytt.

Därför hålls muntlig förhandling

En muntlig förhandling ska komplettera det som kommit in skriftligt. Domstolen kallar till muntlig förhandling när de exempelvis bedömer att trovärdigheten i din berättelse är avgörande för om du ska få uppehållstillstånd, skyddsstatus, medborgarskap eller inte. 

De här personerna är med vid en muntlig förhandling

 • Du som har överklagat Migrationsverkets beslut.
 • Ditt offentliga biträde, ofta en advokat.
 • Ditt ombud, om du har något.
 • En tolk, som ska se till att du förstår allt som sägs och blir förstådd.
 • Någon från Migrationsverket, det vill säga din motpart.
 • En jurist på domstolen, som har läst in sig på målet och förberett förhandlingen. Denna jurist skriver också protokoll.
 • Tre nämndemän.
 • En domare från migrationsdomstolen, som är ordförande.

Fyra domare avgör målet, en som är juridiskt utbildad och tre nämndemän.

Migrationsmål kan hållas inom stängda dörrar

En muntlig förhandling är i regel offentlig. Det betyder att vem som helst kan sitta med och lyssna. Men när det gäller mål om uppehållstillstånd, särskilt på grund av asylskäl, kan domstolen besluta att förhandlingen ska hållas inom stängda dörrar. Det betyder att bara de som är direkt berörda får vara med vid förhandlingen.

Så går det till i rättssalen

 1. Målet ropas på

  Innan förhandlingen sätter igång väntar du och de andra berörda i domstolens väntrum. Målet ropas på och alla går in i rättssalen.

 2. Ordföranden kontrollerar närvaron

  Ordföranden kontrollerar att alla som kallats till förhandlingen är där.

 3. Ordföranden inleder förhandlingen

  Ordföranden inleder förhandlingen och redogör kort för det som kommit in skriftligt till domstolen.

 4. Du som överklagat har ordet

  Du, som nu kallas för den klagande, får berätta om dina skäl till din ansökan om uppehållstillstånd, skyddsstatusförklaring eller medborgarskap etc. Du har ditt offentliga biträde till hjälp och får också svara på frågor från henne eller honom.

 5. Motparten ger sin syn

  Din motpart, Migrationsverket, ger sin syn på saken och kan också få svara på frågor.

 6. Du får berätta mer

  Du får berätta mer och får svara på frågor, framför allt om det som inte kommit fram i den skriftliga utredningen.

 7. Migrationsverket har ordet igen

  Migrationsverket förklarar sin inställning.

 8. Eventuella vittnens tur

  Eventuella vittnen och sakkunniga kallas in och får svara på frågor. De får normalt avlägga ed och domstolen gör en ljudinspelning av förhören.

 9. Har någon något att tillägga?

  Om någon av er har något att tillägga får ni göra det nu.

 10. Förhandlingen avslutas

  Ordföranden förklarar förhandlingen avslutad och talar om när och hur avgörandet kommer att meddelas.

Uppdaterad
2019-09-16