Har jag rätt att få hjälp av advokat eller juridiskt ombud?

Det beror på vad ditt överklagande gäller. Om du överklagar ett beslut som handlar om asyl behåller du ditt offentliga biträde. Det är samma person som hjälpte dig i kontakterna med Migrationsverket. Det kostar inget.

Du kan också ha rätt till ett offentligt biträde om det är fråga om utvisning eller avvisning.

Om du inte har rätt till ett offentligt biträde kan du ändå välja att anlita en jurist som hjälper dig. Då får du själv betala kostnaden.