Har jag rätt att få hjälp av advokat eller juridiskt ombud?

I asylmål får du som har överklagat ett beslut ett offentligt biträde. Ofta är det samma offentliga biträde som Migrationsverket tidigare har tilldelat dig, som fortsätter vara ditt biträde även i domstolen.