Överklaga beslut om visum

Svenska ambassader, konsulat och Migrationsverket kan besluta om visum. Om du fått avslag kan du överklaga det. Överklagandet skickar du till myndigheten som fattat beslutet, som sänder det vidare till migrationsdomstolen.

Så gör du för att överklaga

 1. 1

  Läs i bilagan

  I beslutet som du har fått finns en bilaga. Där står hur du ska göra för att överklaga. Tänk på att du måste skicka in ditt överklagande inom en viss tid. Hur lång tid du har på dig står i också i bilagan till beslutet.

 2. 2

  Skriv ett överklagande

  Det finns ingen blankett, utan du skriver själv ditt överklagande. Det bör innehålla

  • vilket beslut du vill överklaga
  • varför du tycker att beslutet är fel
  • hur du tycker att beslutet ska ändras
  • ditt namn, födelsenummer, adress, telefonnummer (hem, mobil och arbete) och e-postadress så att domstolen kan nå dig.
 3. 3

  Bifoga handlingar

  I beslutet som du har fått från myndigheten står det vilka handlingar du behöver skicka med. Du kan också bifoga

  • bevis som du vill hänvisa till, och vad du vill styrka med dem
  • annat som du vill att domstolen ska veta och ta hänsyn till.

  Du behöver inte skicka med handlingar som du redan har skickat till myndigheten som fattat beslutet.

 4. 4

  Skicka till rätt myndighet

  Lämna eller skicka ditt överklagande till den ambassad eller det konsulat som har tagit beslutet. Om du fått ditt beslut från Migrationsverket ska du skicka ditt överklagande dit.

  Om beslutet har fattats av en annan medlemsstat inom EU så ska det överklagas till beslutande myndighet i den medlemsstaten.

  När ditt överklagande kommit till myndigheten skickas det vidare till migrationsdomstolen.

Kostar det något att överklaga?

Nej. Migrationsdomstolen tar inte ut någon avgift för att pröva ett överklagande.

Läs mer

Uppdaterad
2023-09-18