Ångermanlands tingsrätt

Tingsrätten är den första domstolen du kommer i kontakt med i ett brottmål. Tingsrätten avgör också tvistemål mellan enskilda individer, exempelvis familjemål. Tingsrätten hanterar även olika typer av ärenden, till exempel adoptioner och bodelningar.

Telefon, växel
0611-46 05 00
Besöksadress
Backgränd 9, 871 32 Härnösand