Ångermanlands tingsrätt

Tingsrätten är den första domstolen du kommer i kontakt med i ett brottmål. Tingsrätten avgör också tvistemål mellan enskilda individer, exempelvis familjemål. Tingsrätten hanterar även olika typer av ärenden, till exempel adoptioner och bodelningar.

Ångermanlands tingsrätt
Telefon: 0611-46 05 00E-post: angermanlands.tingsratt@dom.se
Mer kontaktinformation