Telefon, växel
0611-46 05 00
Myndighetschef
Lena Wahlgren
Organisationsnummer
202100-2742
Besöksadress
Backgränd 9, 871 32 Härnösand
Domstolsslag
Allmän domstol
Postadress
Box 114, 871 23 Härnösand
Geografiskt område (domkrets)
Delar av Västernorrlands län: Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik.
Leveransadress
Backgränd 9, 871 32 Härnösand
Ångermanland tingsrätt och Ångermanland förvaltningsrätt Hörnösand exteriort

Tingsställe, Ting1

Besöksadress
Lasarettsgatan 13, Örnsköldsvik
Postadress
Box 114 , 871 32 Härnösand

Domstolen arbetar vid tingsstället två gånger per månad.

Öppettider

Måndag-fredag kl. 08.00-16.00.