Telefon, växel
0611-46 05 00
Myndighetschef
Magnus Wiklund
Organisationsnummer
202100-2742
Besöksadress
Backgränd 9, 871 32 Härnösand
Domstolsslag
Allmän domstol
Postadress
Box 114, 871 23 Härnösand
Geografiskt område (domkrets)
Delar av Västernorrlands län: Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik.
Leveransadress
Backgränd 9, 871 32 Härnösand
Ångermanland tingsrätt och Ångermanland förvaltningsrätt Hörnösand exteriort

Tingsstället i Örnsköldsvik, Ting1

Domstolen arbetar vid tingsstället cirka två gånger per månad.